Uitsluitingscriteria

Crystal Care kiest er bewust voor om geen zorg te verlenen/te bieden aan cliënten:

  • met psychiatrische problematiek;
  • met verslavingsproblematiek;
  • met agressieproblematiek;
  • met een BOPZ-indicatie;
  • met een MSVT-indicatie;
  • die hun huis niet meer als veilig ervaren;
  • suïcidaal zijn;
  • met claimend gedrag.

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd.